‘Gaer gedaon en eine fijne daag vaerder’. Ik leg d’n hoorn neer en bin bliéj det ik de klant aan de lién good heb kinne helpe. Op de monitor op ’t kantoeër zeen ik det de volgende klant al aan de balie steit te wachte. Ik loup de winkel in en zeen det d’r eine vaste klant in eure scootmobiel boéte veur de geslaote deur steit; als ’t wat minder waer is halde we de deur dich, we staoke tenslotte neet veur de musse.

De klant aan de balie attendeert mich op ’t feit det d’r emus in eine scootmobiel veur de deur steit en klaorbliékelik naor binne wil. Boéte ’t feit det ik det al gezeen had verbaas ik mich ein biétje det de klant die nòw aan de balie steit neet efkes de deur aope gemak haet. Det is iets wat ik zelf wal gedaon zoél hebbe.

Ik zeg: ‘Dankewal veur de opmerkzaamheid’ en loup richting de deur. Op det moment kump d’r ein jonger maedje binnelaupe. ’t Is verdeep in ziéne tillefoon en is zònder op te kiéke aan de klant in de scootmobiel veurbeejgeloupe. De deur die ’t zich aope gemak had dreijt door de drökveer waer langzaam dich. ’t Maedje löp aan mich veurbeej en reageert neet op miéne ‘goojemiddaag’.

Met eine lach dreij ik allebei de deure aope en zörg d’r veur det de klant in eure scootmobiel de winkel in kin riéje. Eine vrintelikke lach kriég ik d’r veur truuk. En aangezeen ’t eine vaste klant is wet zeej de waeg en riedt zeej vas door naor de achterste balie. Ik gaef de deure ein zetje en langzaam dreije ze waer in de eco-modus; dich dus. Ondertösse loup ik achter de scootmobiel aan richting de achterste balie wao ouk de klant die iérder aan de veurste balie stònd, same met ’t maedje wat nog steeds met ziéne tillefoon bezig is, steit te wachte.

En dan ontsteit d’r ein interessant spelke in miéne kòp. Wae gaon ik nòw ’t iérs helpe? ’t Maedje met d’n tillefoon kwaam als letste binne, det waas duudelik. Maar stònd de klant aan de veurste balie al te wachte veur of nao det de scootmobiel zich veur de deur positioneerde. Ik vind det in dit geval boéte wachte ouk op dién beurt wachte is. En wie zal emus reagere als ik de keuze veur de ein of veur de ander zal make. Als de situatie ech neet duudelik is stel ik de vraog ‘wae meug ik van deens zién?’ en los ’t zich vanzelf op. Maar is det nòw ouk ’t geval?

De situatie los zich aevel vanzelf op umdet de dame in de scootmobiel veur ’t aafdrökke van foto’s kump en de twiéj andere veur pasfoto’s, wao miéne kollega al mei bezig is. Zoeë zién we idderein van deens en steit ouk idderein vlot en tevreeje waer boéte (naodet ik veur de scootmobielster de deure waer heb aopegemak).

Maar toch bliéf ’t door miéne kop spoeëke. Waorum deej klant nummer ein neet efkes de deur aope? En waorum löp klant nummer twiéj gewoeën aan emus, dae efkes ein biétje hölp nuuëdig haet veurbeej? Is ’t nòw ech te vuuël gevraog um zoeë iéts kleins veur emus te doon? Of is tiggeswaordig idderein ech allein maar met zichzelf bezig?

Ik staon nog aan de deur heej euver te prakkezere als ik beej de buure schuun taege-euver ein aldere dame met eine rollator beej de deur zeen worstelle um binne te kòmme… en nemus dae help! ’t Zal toch neet waor zién? Minse die euver de Klaosstraot loupe gaon d’r gewoeën aan veurbeej; ze kinne toch zeen det ’t die mevrouw neet lök! Help dan toch efkes!

Ik scheet de straot euver um det te doon wat andere neet kinne doon maar zeen inens de deur veur dees dame aopedreije; ’t maedje van de winkel waas schiénbaar al ònderwaeg gewaes um te helpe (of waas ’t ouk door eine andere wachtende klant d’r op geattendeerd). We kiéke mekaar aan, het snap wat ik van plan waas en eine vrintelikke lach kriég ik d’r veur truuk.

D’r is nog haop… gelökkig.

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Eric Sweijen (1972) is fotograaf en bedrijfsleider bij Hofleverancier Foto Kino Linders, waar hij ook les geeft in fotografie. In zijn vrije tijd speelt hij dialecttoneel bij Silhouet en zet zich daar behalve als acteur ook in als decorontwerper, vormgever en bestuurslid.

Reageren