Vandaag is ’t Gooje Vriédaag, al vind ik ’t aevel maar eine rare vriédaag. Normaal gespraoke staon ik op Gooje Vriédaag op met vlinders in d’n boék; de kleine portie gezònde zenuwe die met ein première te make hebbe. Première? Jao; de minse die mich al wat langer kinne weite det ik beej teniélvereiniging Silhouet op de planke staon en det tradisjoneel op Gooje Vriédaag de première is. Al jaore. Behalve deze…

…Gooje Vriédaag. Met pién in ’t hert hebbe we alles aafgeblaoze. Neet allein umdet ’t meus, maar ouk umdet ’t gewoeën de verständigste beslissing waas in deze rare Corona tiéd. De gezòndheid van òs leeje en van òs publiek geit veur alles. Maar de melding in miéne tillefoon kump toch binne; met eine PING zeen ik ’t op ’t scherm staon. ‘PREMIERE SILHOUET’. De iérste van ein serie veurstellinge die dit jaor al aafgeloupe is veurdet ’t waas begòs. Det guuëf mich neet ech ’t geveul van eine…

…Gooje Vriédaag. De daag dae de veuraovend van Paose is. ’t Ind van de vastetiéd wuuërt aangekòndig. Ònthalde van alles wat leuk en lekker is, en det 40 daag lank vanaaf de Vastelaovend. Eigelik zién we met z’n alle al aan ’t vaste en weite we ouk det ’t deze kiér miér als 40 daag geit deure. Vaste door aafstand te halde en òs te beperke in gezellig kontak. Vaste; òs oétdage um ‘in uw kot’ te bliéve al lok ’t zunke tot massale wandelinge in ’t bos of euver ’t strand. Vaste door dich -als’se wal gans gezònd bis- toch aan de regels te halde; neet veur dichzelf maar veur emus anders. Als we det allemaol doon, dan wuuërt ’t vanzelf waer ‘ne kiér eine…

…Gooje Vriédaag. En als ik dan zeen wievuuël gooje initiatieve d’r òntstaon um minse te helpe, te truuëste en ein hert ònder de reem te staeke. Hertverwermend! Minse waere creatiever dan oéjts. En ’t stik aan; idderein wil meidoon. Idderein is sterk op zién eige wiés. Idderein helt vol. En als idderein det vas helt dan lök ’t òs. Wet’se wat; laote we vandaag d’r maar ens ein schöpke baove op goeëje en idderein dae òs leef is efkes eine Gooje Vriédaag winse. Bel emus op, goeëj ein kaertje in de bus, zwaai efkes veur de raam. Doot mei, dan wuuërt vandaag ouk eine…

…Gooje Vriédaag.

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Eric Sweijen (1972) is fotograaf en bedrijfsleider bij Hofleverancier Foto Kino Linders, waar hij ook les geeft in fotografie. In zijn vrije tijd speelt hij dialecttoneel bij Silhouet en zet zich daar behalve als acteur ook in als decorontwerper, vormgever en bestuurslid.

Reageren