Achtung! Bitte festhalten. Abfahrt.

Zoeë klink ‘t vrintelik maar dwingend oét de speakers van de shuttle dae mich van de satelliet terminal van München Flughafen naor de centrale hal geit bringe. En wie de gesmeerde bliksem schuut ‘t bestuurderloze mesjién d’n tunnel in en neemp mich, en met mich vuuël andere, mei ònder de taxibane door.

Maar wie vlot det hae auk geit, ‘t zal neet bate. Ik bin te laat.

Met ein reisschema wao in ik al 10 minuute nao de uuterlikke beejeinkòmstiéd aan zoél kòmme én ein vluch met ruum 25 minuute vertraoging kin ‘t onmeugelikke neet  miér meugelik waere gemak. Te laat. Ik kin d’r niks aan doon. ‘t Is maar zoeë.

Richting ankunft trek ik mién kòffer achter mich aan. De raedjes rolle ratelend euver de tegels. Tek-tik-tek-tak. Tek-tik-tek-tak. Zoeë klink ‘t òngevieër. Alsof de tegelkes van de flughafen mién kòffer det dwinge te zegge wat ik allang weit; de-bis-te-laat, tek-tik-tek-tak, de-bis-te-laat…

Ik laup door de päörtjes van de aankòmshal en zeen nemus staon dae ik kin. Gènne groep waovan ik dink det die wal ens op mich zoele hebbe kinne wachte. Maar ‘t zeuke is auk taege baeter weite in. The show must go on, en op eine dae te laat is wuuërt in dit geval neet gewach…

…maar wal wat geregeld.

Ik zeen eine aldere hiér in ein net griés pak staon met ein bördje in de hand. Met ein diéke stif steit d’r Mr. Sweijen op gekalk. Ik laup naor de zilvergriés bebaarde en zwart bebrilde hiér, wiés naor ‘t bördje en zeg Mr. Sweijen, das bin Ich!

Hae begroet mich, neemp mién kòffer euver (tek-tik-tek-tak, tek-tik-tek-tak) en we laupe same naor de oétgang richting de parkiérplaats wao ziéne luxe taxi veur mich klaorsteit. Op de vraog wie lang det we òngevieër ònderwaeg zulle zién is ‘t antwaord ungefähr anderthalb stunde.

En dao gaon we haer. Euver de autobahn. En zoeë wie det geit wuuërt d’r efkes euver koetjes en kälfkes gepraot, waornao döks zo’n gesprek stil velt. Maar neet beej deze man oét Perzië (dao waas ik al achter) dae zich behuuërlik good in ‘t Duits kin redde. ‘t Gesprek stok neet, maar kriég interessante vorme, deepgang en humor.

We mindere vaart umdet vanwaege ein baustelle d’r behuuërlik wat stau is, maar de vaart van ‘t gesprek verminderd neet. We vinde euvereinkòmste en verschille. Zién d’r same van euvertuug det de mins maar eigelik hiél klein is; te klein um allein te zién in dit universum. Hae dink det in Area 51 en Roswell ‘t bewiés te vinde is. Ik dink det de waorheid (nog) boéte òs bereik leet.

We verwondere òs euver de bouwkuns van alde beschavinge, al dan neet gehòlpe door andere intelligente waezes. We bewòndere kunswerke van alde meisters. Verbaze òs euver ‘t feit det daor oorloge dao zoeë vuuël van verlaore is gegaon. Ergere òs d’r aan det oorloge döks oét naam van religies ònstaon die juus leefde en vrede predike.

Oorloge wao auk hae veur gevluch is, en waodoor hae nòw -noeëdgedwònge- in München ziéne dreij haet gevònde. Wao hae met plezeer werk als sjefeur, maar van die moderne navigatiesysteme nog neet alle kieës gegaete haet. Dus help ik um met de waeg zeuke, en vinde.

En dan…

…dan zién we d’r. Indpunt. Mién kòffer wuuërt door de portier van ‘t hotel aangepak en ik meug aafscheid neme van eine bizòndere mins. Ik wins um alle goods en dank um veur de aangenaame rit en laup dan de portier met mién kòffer achternao (tek-tik-tek-tak, tek-tik-tek-tak) ‘t hotel in.

Verdölleme! Dan pas realiseer ik mich det ik ziéne naam gaar neet weit. Ruum anderhalf oor zién veurbeej gevlaoge met eine ònbekinde dae nòw auk ònbekind zal bliéve. Onbekind. Maar neet vergaete. Eine fijne mins, en fijne minse vergits’se neet!

Ik trek mién kòffer achter mich aan naor mien hotelkamer. Tek-tik-tek-tak, tek-tik-tek-tak, de-bis-te-laat.

Maar good det mién vluch vertraoging had…

…want ik bin bliéj det ik te laat waas.

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Eric Sweijen (1972) is fotograaf en bedrijfsleider bij Hofleverancier Foto Kino Linders, waar hij ook les geeft in fotografie. In zijn vrije tijd speelt hij dialecttoneel bij Silhouet en zet zich daar behalve als acteur ook in als decorontwerper, vormgever en bestuurslid.

Reageren