Het nieuwe jaar is net begonnen. Dat was dus handen schudden geblazen op recepties, op straat en op het werk. Deze manier van begroeten is overigens ontstaan door te laten zien dat je onbewapend was. Maar dit terzijde.

Vooral bij grotere groepen sta je een hele tijd te schudden en meestal ook driemaal te zoenen op vele wangen. Ook onder mannen is dit nu de gewoonste zaak van de Nederlandse wereld. Overigens, in veel zuidelijke landen zijn slechts twee kussen voor vrienden en familie de norm, maar in een aantal streken in Frankrijk geeft men elkaar juist weer vier kussen.

Gaat inmiddels ook jouw wiskundehart sneller kloppen? Want je vraagt je natuurlijk af: hoeveel handen schud ik nu in zo’n groep en hoeveel kussen worden er in totaal gegeven?

Laten we eens simpel beginnen. Bij drie personen. Dan moet je twee mensen begroeten. Bij vier personen geef je drie mensen een nieuwjaarsgroet. Bij vijf personen vier. Eenvoudig toch? Zoals gezegd geef je elkaar in Nederland normaal gesproken drie zoenen op de wangen, en wordt –mits je niemand bewust of onbewust overslaat– dit de formule:Zoenen Formule 1Hierbij is Az het aantal zoenen dat je geeft en N het aantal mensen in de hele groep. Dus bij een grote nieuwjaarsreceptie van 50 personen loopt het al aardig op en geef je 147 zoenen weg. Daar krijg je wel dorst van!

Maar hoeveel handen en wangzoenen worden er in totaal gegeven door iedereen?

We beginnen weer van voor af aan. Laten we iedereen, in een klein groepje van drie personen, elkaar eens een hand geven. Ze heten Ab, Bea en Clara. Ab geeft een hand aan Bea en Clara, Bea geeft een hand aan Ab en Clara en Clara geeft een hand aan Ab en Bea. In eerste instantie zou je zeggen dat er zes handen worden geschud. Er zit hier echter een addertje onder het gras, want als Ab een hand geeft aan Bea heeft Bea ook meteen een hand gegeven aan Ab. Het aantal begroetingen is daarom drie in plaats van zes, tweemaal zo klein. Bij een groepje van drie personen worden er dus slechts drie begroetingen gedaan.

Dan komt Daan erbij en hebben we een groepje van vier. Daan geeft Ab, Bea en Clara een hand, drie personen dus. Dat doen ze alle vier, het lijken in totaal twaalf begroetingen te worden, maar nu trappen we er niet meer in en delen het totaal door twee, dus worden het er zes in de hele groep.

Dit is nog allemaal te tellen, maar als we weer op die grote nieuwjaarsreceptie terechtkomen wordt het lastiger, en is de volgende formule wel zo handig:Zoenen Formule 2Th is het totaal aantal handen die er geschud worden op het feestje.

Om het aantal wangzoenen uit te rekenen hebben we een andere formule nodig:Zoenen Formule 3Nu moeten we juist niet delen door twee, omdat elk groetend tweetal elkaar ook daadwerkelijk zoenen gééft. Een collegiale smak op de mond is nu eenmaal niet de standaard, en voor het gemak laten we de luchtkussers buiten beschouwing. Tz is in ieder geval het totaal aantal zoenen op het feest. Althans in het begin, bij aankomst.

Het kan allemaal snel oplopen. In een grafiekje is duidelijk te zien dat als de groep groter wordt het aantal zoenen exponentieel toeneemt:Zoenen Grafiek

Bij een familieavond met z’n tienen zijn het 270 zoenen terwijl de eerste pijlen de lucht in schieten. Op een party met 30 personen zijn dat al 2610 smakkers. En bij een iets groter feest van 50 personen loopt het al op naar 7350 kussen. Daar krijg je pas dorst van! Om maar niet te spreken over een receptie bij de Verenigde Naties, met wel honderd vergadertijgers. Zo’n 30.000 kusjes!

Die 30.000 VN-pakkerds zijn mogelijk een onderschatting want in sommige landen begroet men elkaar met vier of zelfs vijf zoenen. Anderzijds zullen anderen juist neuzen, de voorhoofden tegen elkaar drukken of alleen maar buigen met de handpalmen op elkaar. Nog hipper ben je als je bokst.

Hoe dan ook, uit die vele vele zoenen en andere sympathieke begroetingen moet er dit jaar toch echt eens duurzame vrede voortvloeien!

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Rom van Strijp (1959) is werkzaam als international learning consultant bij Océ. Hij studeerde Electrotechniek aan de TU Delft. Woont sinds 1984 in Venlo. Hij is al 25 jaar vrijwilliger bij het Zomerparkfeest, waarvan negen jaar als voorzitter. In zijn vrije tijd is hij cultureel betrokken in de stad Venlo, speelt hij zaalvoetbal en saxofoon in een bandje.

Reageren