Venlopolis #6
Venlo vrouwenstad?

Hoewel Venlo meer vrouwen (50,3%) dan mannen (49,7%) telt, kun je stellen dat ze in aantal gelijk zijn. Natuurlijk zijn mannen en vrouwen niet gelijk aan elkaar, mannen en vrouwen zijn wel gelijkwaardig. In deze zesde Venlopolis kijken we naar Venlo door de ogen van een feminist:Venlopolis 6 illustratie 1De onlangs overleden Venlose zanger en Vastelaovend-monument Sjraar Peetjens werd geboren in 1922. Een memorabel jaar. Niet in de laatste plaats omdat in dat jaar de Venlose vrouwen voor het eerst, zoals mannen dat al veel eerder mochten, met hun pasverworven actieve stemrecht konden stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. 

Nu is de politieke macht nooit een goede graadmeter geweest voor wat er werkelijk leeft onder de bevolking. Maar als we in 2019, het jaar dat diezelfde Sjraar Peetjens overleed, de balans opmaken in de Venlose gemeenteraad dan spreken de cijfers boekdelen. Van de 39 gemeenteraadsleden zijn er maar liefst 27 man. Die 12 vrouwen in de gemeenteraad steken er schril bij af. Van het college van B&W is er slechts één op de zeven een vrouw.

De pogingen die de Venlose politiek de afgelopen jaren heeft gedaan om vrouwen en mannen gelijkwaardiger te bejegenen stierven een vroege dood. Toen Mark Verheijen nog wethouder was brak hij ooit een lans voor meer vrouwen aan de top. Stad zoekt Vrouw kopte zijn propagandacampagne. Dat hij daarbij nadrukkelijk een feministisch motief ontkende maakte zijn verhaal toen al ongeloofwaardig. Meer recentelijk pleitten Ineke Hendrickx en Vera Tax voor meer vrouwen aan de macht. Het resultaat is vooralsnog beschamend.Venlopolis 6 illustratie 2Venlo wordt gezien als mannenstad. Een stad waar de economische systeemwereld domineert boven de feitelijke leefwereld. Een handelsstad van agri, transport en logistiek, zo heet het. Lees: een goedkope stad vol tuinders, magazijnmedewerkers en chauffeurs. De door mannen gedomineerde gemeentelijke politiek en hun beleid is voor een groot deel verantwoordelijk voor dit beeld. 

Een andere belangrijke factor in de beeldvorming over vrouwen zijn vanzelfsprekend de media. In Nederland is van alle mensen die bij nieuwsuitzendingen in beeld worden gebracht slechts 19 % vrouwelijk. Vrouwen zijn niet alleen landelijk veel minder in talkshows te zien. Ook in Venloos enige talkshow Nedinscoplein op Omroep Venlo is het aandeel vrouwen bedroevend laag. Ondanks de inspanning van tafeldames als Loes Keijsers. De witte, wat oudere mannen overheersen niet alleen de raadszaal maar ook de beeldbuis. 

En laten we eerlijk zijn, zelfs bij Krag zijn de vrouwelijke bloggers ver in de minderheid.Venlopolis 6 illustratie 3Op een enkele uitzondering na is de Venlonaer van ’t Jaor steevast een man. Daar kunnen we kort over zijn. Dat is een keuze die de organisatie maakt. Punt. Een aantal vrouwen besloot tegenwicht te bieden en verenigde zich in Venlo Vrouwen. Hun missie: het vrouw-zijn in de Venlose samenleving onder de aandacht te brengen. Sinds 2011 huldigen ze op Internationale Vrouwendag een Venloos Voorname Vrouw. Dit jaar is Myra Leenen de welverdiende laureaat.

Het is gemakkelijk het initiatief weg te lachen als iets dat de slachtofferrol van vrouwen in de Venlose samenleving benadrukt. Maar twee belangrijke machten in het Venlose, de politiek en de media, laten zien dat het nog steeds nodig is. Er is maar één ding dat niet pleit voor het initiatief van de Venlo Vrouwen: nog nooit werd een man Venloos Voorname Vrouw. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar de vraag naar gelijkwaardigheid eist een gevoel van plicht, bij vrouwen én bij mannen*. Anders winnen we de strijd nooit.

*Vrij naar Aletta Jacobs


PS Waar andere landen het doen met Femen en Pussy Riot hebben we in Venlo de feministische protestgroep PrinsesseZat. Op carnavalsmaandag 4 maart jl. vond hun manifestatie Prinsesse Treffe plaats, op de Parade voor Take Five. Rolt de sneeuwbal?

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Erik Lamers (1980) woont sinds 11 september 2001 in Venlo. Die dag veranderde de wereld ook voor hem. Hij voelt liefde voor de stad en al het inspirerende dat hem omringt. Zijn e-mailhandtekening meldt dat zijn rol en functie afhankelijk zijn van de context waarin je hem spreekt.

Reageren