Venlopolis #7
De banaliteit van Baudet

In deze zevende Venlopolis kijken we naar Venlo door de ogen van Thierry Baudet. Zonder een specifiek op Limburg gericht programma, of noemenswaardige campagne in de regio, wist hij met zijn partij vanuit het niets meer dan 14% van de stemmers te trekken. Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vormen de officiële standpunten van Forum voor Democratie het uitgangspunt voor een blik op onze stad. Boreaal Venlo door de ogen van FvD:Venlopolis 7 - Directe democratieVenlo krijgt een gekozen burgemeester. Daarmee nemen we afscheid van de eeuwenlange traditie van vriendjespolitiek. De benoeming van burgemeesters verdween dankzij D66 al in 2018 uit de grondwet, Forum voor Democratie bijt door. Niet langer een VVD burgemeester bij een links-populistisch stadsbestuur. Het partijkartel opengebroken. Open sollicitaties op publieke functies en iedereen kan burgemeester worden, als er maar een meerderheid voor jou is. Of je nou Henk, Ingrid, Cock of Dick heet. De directere democratie wordt verder gestimuleerd door de invoering van bindende referenda, volksinitiatieven naar Zwitsers model en e-Democracy waarbij burgers per issue hun standpunt bepalen. Windmolens nee, hondenpoep ja, WMO…?Venlopolis 7 - DrugsVenlo heeft een beruchte reputatie als drugsstad. Als grensgemeente zijn we trekpleister voor buitenlanders op zoek naar gras. Forum voor Democratie rekent in één keer af met het roemruchte verleden en moderniseert het drugsbeleid. De legalisering van softdrugs zorgt niet alleen voor vrolijke burgers, het werkt ook als onkruidverdelger in de voedingsbodem van de Noord-Limburgse georganiseerde misdaad. Tel daarbij de inzet van Forum voor Democratie voor preventieve verslavingszorg op en de stad heeft met het groene goud werkelijk goud in handen.Venlopolis 7 - Duurzaamheid en innovatieForum voor Democratie zet ook in Venlo in op innovatieve groei. Vergeet de door de provincie opgedrongen windmolens aan de randen van de stad, thorium is dé nieuwe windenergie. Het beetje radioactief afval dat dat oplevert kan gestald in de atoomkelder onder voormalig Museum van Bommel van Dam. Daar komt toch niemand meer. Door de deeleconomie te stimuleren profiteren Venlonaren niet alleen van het nieuwe stadsbestuur, we profiteren dankzij FvD ook nog eens van elkaar.Venlopolis 7 - Economie‘It’s the economy stupid’ riep de linkse presidentskandidaat Bill Clinton in 1992 al tegen zittend president Bush. Forum voor Democratie denkt niet in termen van links of rechts, het is maar net wat goed uitkomt. Drastische vereenvoudiging van het belastingstelsel klinkt iedereen als muziek in de oren. Zeker als het betekent dat de hondenpoepbelasting nu echt eens wordt kwijtgescholden en de riool- en afvalstoffenheffing verdwijnen.Venlopolis 7 - Justitie en veiligheidDoor het terugbrengen van de grenscontroles stijgt de werkgelegenheid in de gemeente Venlo enorm. Van Arcen en Velden tot in Tegelen en Belfeld waken douanebeambten weer over onze stadsgrenzen. De neue butterfahrt zal de binnenstad doen herleven. De boetes aan betrapte smokkelaars spekken de stadskas. Dankzij de grens worden bezuinigingen weer investeringen in de toekomst.Venlopolis 7 - Sociale voorzieningenWerken loont, zeker in het Venlo van Forum voor Democratie. Het vangnet van sociale voorzieningen wordt voor boreale Venlonaren behouden. Immigranten krijgen de eerste 10 jaar in Venlo geen uitkering bij werkloosheid. Het werken loont voor Poolse, Marokkaanse, Turkse of Duitse arbeiders dus maar ten dele. Een restrictief immigrantenbeleid corrigeert deze mogelijke ongelijkheid. Venlo beslist daarbij zelf wie toegelaten wordt en welke buitenlanders we te werk stellen met een visum naar Amerikaans model (Greencard).Venlopolis 7 - Wet Bescherming Venlose WaardenLandelijk streeft Forum voor Democratie naar een Wet Bescherming Nederlandse Waarden. De Nederlandse geschiedenis en cultuur worden gepromoot. Venlo stopt met het subsidiëren van segregatie. Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Maar…

Allemaal leuk en aardig die Nederlandse waarden, dit is Venlo. Een stad met een eigen cultuur en geschiedenis.

Daartoe zet het Forum voor Democratie afdeling Venlo in op de invoering van de Wet Bescherming Venlose Waarden (Wet BVW). Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgen sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen. De cruciale uitzondering op de Wet Bescherming Nederlandse Waarden is het verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtbedekkende kleding in het openbaar. Dat verbod geldt niet voor Venlo: Vastelaovend same!

Disclaimer
We keken in deze Venlopolis naar onze stad door de ogen van de feitelijke programmapunten van Forum voor Democratie. Zelfs met een licht satirische aanvulling her en der levert het een wat saaie column op, herkenbaar realistisch met een heel klein ietsepietsje beetje intolerantie op de koop toe. En dat is nu net de banaliteit van Baudet.

Meer weten over de standpunten van Forum voor Democratie: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Erik Lamers (1980) woont sinds 11 september 2001 in Venlo. Die dag veranderde de wereld ook voor hem. Hij voelt liefde voor de stad en al het inspirerende dat hem omringt. Zijn e-mailhandtekening meldt dat zijn rol en functie afhankelijk zijn van de context waarin je hem spreekt.

Reageren