Venlopolis #8
Vier de vrijheid!

Sinds 5 mei 1945 oogt Venlo voor altijd vredig. Oorlog lijkt ver weg. Venloos rijke oorlogsverleden laat echter confronterend zien dat een vreedzame toekomst waarschijnlijk berust op een illusie. In deze achtste Venlopolis kijken we naar Venlo door de ogen van een vrijheidsvierder:Venlopolis 8 - SuccessieoorlogenOorlog is eigen aan de mensheid. Ook de Venlonaren kennen een lange gevechtstraditie. Alleen al vanaf de late middeleeuwen vochten we in de stad tientallen grote oorlogen uit. Oorlogen die soms met enorme verwoestingen, dood en verderf gepaard gingen. In 1373, tijdens de Eerste Gelderse Successieoorlog vieren we dat we de vijandige aanvallen onder leiding van Johan van Broeckhuysen pareren. Bijna honderd jaar later lukt het in eerste instantie ook om het geweld van hertog Arnold van Gelre af te slaan. De vrijheid wordt echter niet lang gevierd. Twaalf jaar later, in 1473, nemen de legers van Karel de Stoute de stad in. Een barre tijd, geen reden voor een uitgebreid vrijheidsfeest.Venlopolis 8 - OnafhankelijkheidsoorlogDe start van de Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog luidt een roerige tijd in voor onze toenmalige stadsgenoten. Tijdens deze oorlog, waarin het hertogdom Gelre strijdt tegen de Bourgondische overheersing valt er niet veel te vieren. Aartshertog Maximiliaan van Oostrijk neemt de stad in 1478 in. Twee jaar later zijn het de Gelderse troepen. Waarna, in het zelfde jaar nog, Maximiliaan terugslaat. De inname van onze stad door de aartshertog in 1499 mislukt. In het jaar dat Michelangelo zijn beroemde Pieta beeldhouwt vieren we in Venlo de bevrijding van de Onafhankelijkheidsoorlog.Venlopolis 8 - Gelderse oorlogenHet einde van een reeks conflicten de nu bekend staan als de Gelderse Oorlogen komt in 1543 als Keizer Karel V ook Venlo inneemt. Menig Venlonaar vierde toen al 32 jaar lang de vrijheid, nadat Margaretha van Oostenrijk faalde onze stad in 1511 te onderwerpen.Venlopolis 8 -Tachtigjarige oorlogDe Tachtigjarige Oorlog duurt ook in Venlo lang. Van de mislukte inname door Willem van Oranje in 1572 tot de mislukte poging van prins Frederik Hendrik in 1646, de oorlog is nooit ver weg. Venlo viert, afhankelijk van welke bezetter je aanhing, in die periode meerdere keren een bevrijding. In 1579 vieren de Hollanders dat prins Maurits de stad verovert. In 1586 stroomt de markt echter alweer vol om de legers onder leiding van de Spaanse Filips II en de hertog van Parma toe te roepen. Na drie nieuwe mislukte pogingen (1593,1597 en 1606) van prins Maurits is het in 1632 de eerste keer dat prins Frederik Hendrik de stad bezet. En als in 1637 kardinaal-infant Ferdinand onder Filips IV van Spanje onze stad weer van de Hollanders bevrijdt is er weinig reden tot een bevrijdingsfeest. De tulpenmanie, die dat jaar tot een hoogtepunt komt, gaat voor zover bekend grotendeels aan de stad voorbij.Venlopolis 8 - Franse expansie Lodewijk XIV, de zonnekoning van Frankrijk, belegt Venlo in het begin van de 18e eeuw tijdens de Spaanse Succesieoorlog. Willem III van Oranje pikt dat niet en stuurt de hertog van Marlborough om orde op zaken te stellen. Tijdens zijn veldtocht door het dal van de Maas, van Venlo tot in Luik (1702), maken zijn troepen het erg bont. Zijn dragonders plunderen voedsel en vernielen de oogst zodat deze niet aan de vijand ten prooi zal vallen. Na hun vertrek worden in de streek overal poppen van Malbroek verbrand. Dit gebruik wordt op sommige plaatsen nog in ere gehouden, zoals te Stokkem, Kessenich en Eisden. Helaas is de traditie in Venlo verloren gegaan.Venlopolis 8 - Bataafse republiekDe Bataafse Republiek was een republiek die het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. Aan de vorming van de republiek gaat een heftige strijd vooraf. De republiek wordt gevormd naar voorbeeld en met militaire steun van de Franse Republiek, waarvan de Bataafse Republiek een zusterrepubliek is en de facto een vazalstaat. Het bezoek van Napoleon Bonaparte aan de stad, jaren nadat zijn legers Venlo veroverde, laat zijn sporen (en hoefijzer) na in de stad. Menig Venlose horecagelegenheid refereert aan die gebeurtenis.Venlopolis 8 - Tweede wereldoorlogAls we de bevrijding vieren refereren we in de regel aan de Tweede Wereldoorlog. Het roemruchte Venlo-Incident vormt de start voor een strijd waar de stad niet ongeschonden uit komt. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 begint de ellende. Op X-Zeit, 05:35 uur Duitse tijd (03:55 uur Nederlandse tijd) start de Duitse invasie. Onder aanvoering van Adolf Hitler volgen jaren van bezetting. Een serie bombardementen in 1943 en met name 1944 leggen de stad in puin. Begin december dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van Blerick, volgend jaar maart herdenken we dat het pas 75 jaar geleden is dat Venlo het meest recentelijk werd bevrijd. Laten we het vieren, zolang het kan.


PS Het rijke verleden roept een belangrijke vragen op: Hoe vaak én waarvan bevrijden we Venlo in de toekomst nog? Afgaande op de krijgsgeschiedenis van de stad en het gegeven dat de geschiedenis zich steeds weer herhaalt zal het nog zo’n 20 jaar duren voor we (in 2039) slachtoffers worden van de volgende grote oorlog.

Dit wil ik delen!

AUTEUR

Erik Lamers (1980) woont sinds 11 september 2001 in Venlo. Die dag veranderde de wereld ook voor hem. Hij voelt liefde voor de stad en al het inspirerende dat hem omringt. Zijn e-mailhandtekening meldt dat zijn rol en functie afhankelijk zijn van de context waarin je hem spreekt.

Reageren